Be with me

Chính sách khuyến khích giới thiệu ứng viên

Mức phí Nhóm vị trí Phí giới thiệu ứng viên
Lần 1 Lần 2
Mức 1 Fresher/ Junior/ On job training (được hưởng lương) thuộc top 10 sinh viên talent của các trường ĐH (có bằng chứng chứng minh) 500,000 VND 500,000 VNĐ
Mức 2 Junior có tiếng Nhật 500,000 VND 500,000 VNĐ
Mức 3 Senior 1 (3-4 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển) 1,000,000 VND 1,000,000 VND
Mức 4 Senior 2/ Team Lead (> 4 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển) 1,500,000 VND 1,500,000 VND
Mức 5 PM/ SA/ Tech Lead 2,500,000 VND 2,500,000 VND
Mức 6 Cấp bậc Manager/ PM quản lý 50 member trở lên/ Senior AM/ Chuyên gia kỹ thuật hoặc 1 số vị trí đặc biệt theo phê duyệt của chương trình khuyến khích tuyển dụng ở từng thời điểm 5,000,000 VND 5,000,000 VND

Phí tuyển dụng được thanh toán theo các đợt như sau:

-Lần 1: Tháng đầu tiên khi người được giới thiệu ký hợp đồng thử việc/ on job training/ Fresher.

-Lần 2: Tháng thứ ba kể từ thời điểm người được giới thiệu ký hợp đồng lao động chính thức.

-Ứng viên phải được giới thiệu cho Phòng Tuyển dụng của Công ty TNHH CMC Global qua email: recruitmentradio@cmc.com.vn

-Ứng viên được giới thiệu phải chưa có trong danh sách ứng viên đang được Phòng Tuyển dụng xem xét tuyển chọn (đang trong quá trình xem xét hồ sơ, thi tuyển, phỏng vấn hoặc đàm phán hợp đồng lao động) trong vòng 3 tháng gần nhất;

-Người giới thiệu phải có trách nhiệm: giới thiệu tổng quát về CMC Global, các vị trí phù hợp cho ứng viên; thuyết phục được ứng viên đồng ý tham gia phỏng vấn tại CMC Global.

-Trong trường hợp, tuyển dụng viên đã từng liên lạc với ứng viên được giới thiệu nhưng chưa hiệu quả (ứng viên chưa quan tâm đến vị trí tuyển dụng, chưa gửi CV ứng tuyển vị trí nào), nhưng người giới thiệu thuyết phục được ứng viên ứng tuyển và gửi CV thì vẫn được ghi nhận cho trường hợp giới thiệu ứng viên đó.

-Trường hợp ứng viên là cựu nhân viên/ thực tập sinh của Công ty, kể cả trường hợp ứng viên đã từng ký hợp đồng khoán công việc hoặc hợp đồng lao động thời vụ với Công ty: ứng viên hợp lệ là ứng viên đã nghỉ việc trước 6 tháng tính từ ngày hồ sơ giới thiệu được gửi đến Phòng Tuyển dụng và phải có sự đồng ý của Trưởng Phòng Tuyển dụng cho việc tái tuyển dụng này.

Tin liên quan